Vælg det rigtige rekrutteringsbureau

Category: Uncategorized

Fordele ved rekrutteringssystemer

Rekruttering og processerne omkring ansættelse af nye medarbejdere er en afgørende opgave for enhver virksomhed, da de ansatte i organisationen er omdrejningspunktet i enhver virksomhed.

Derfor er det vitalt at have en effektiv og struktureret rekrutteringsproces for at sikre, at de bedst egnede kandidater ansættes, og at de resterende kandidater oplever en professionel og positiv proces gennem hele forløbet. En måde at opnå dette på er ved at anvende et rekrutteringssystem. I denne blogpost vil vi undersøge fordelene ved at benytte et rekrutteringssystem.

Optimering af rekrutteringsprocessen

Et rekrutteringssystem kan strømline rekrutteringsprocessen ved at automatisere mange af de manuelle processer. Det betyder, at ansøgninger kan sorteres og prioriteres automatisk, så rekrutteringsprocessen bliver mere agil og mindre tidskrævende. Det kan også betyde, at HR-ansvarlige kan fokusere mere på de udvalgte kandidater, frem for at bruge tid på en række manuelle opgaver.

Forbedret kvalitet

Et rekrutteringssystem kan også være en medvirkende årsag til at forbedre kandidatfeltet, da det kan hjælpe med at identificere de bedst egnede kandidater ud fra kriterier kunden har valgt.

Rekrutteringssystemer har i mange tilfælde personlighedstests eller færdighedstest indbygget i det enkelte flow. Dette betyder at en virksomhed eller rekrutteringsbureau smidigt og nemt kan afvikle tests og få resultater ind i systemet uden en masse korrespondance med kandidaten.  

Bedre kommunikation

Rekrutteringssystemer kan også højne kvaliteten af kommunikationen mellem HR-afdelingen og kandidaterne, hvilket er en medvirkende faktor til at forbedre virksomhedens employer branding. Da rekrutteringsprocesser ofte strækker sig over flere måneder, kan der gå lang tid mellem, at en ansøger har sendt en ansøgning, og at vedkommende hører tilbage fra virksomheden. Dette kan skabe frustration og give et dårligt indtryk af virksomheden.

Med et rekrutteringssystem kan den HR-ansvarlige sende automatiske beskeder til kandidaterne, der holder dem opdateret på forløbet og viser, at virksomheden værdsætter deres ressourcer.

Øget diversitet og inklusion

Et rekrutteringssystem kan også hjælpe med at øge mangfoldigheden i virksomheden. Ofte kan den traditionelle rekrutteringsprocessen blive påvirket af ubevidste fordomme og skævvridninger, der kan føre til, at visse grupper og bestemte kandidater bliver underrepræsenteret.

Rekrutteringssystemer kan bruge algoritmer og kunstig intelligens til at sortere og screene ansøgerne og dermed fjerne fordomme og bias fra processen. Dette kan føre til, at der ansættes mere forskelligartede kandidater, hvilket bl.a. kan føre til bedre resultater og en mere inkluderende arbejdsplads.

Opbevaring af data

Endelig kan et rekrutteringssystem forbedre datamanagementet i rekrutteringsprocessen. Ved at gemme al kommunikation og alle data om kandidaterne i en central database hos udbyderen af rekrutteringssystemet sikres det at lovgivningen om GDPR overholdes.

Virksomheden Reqruiting.com tilbyder adgang til deres rekrutteringssystem

Bæredygtighed i arbejdet

Bæredygtighed er et stadig mere presserende emne, og det påvirker alle aspekter af vores liv, herunder arbejde. Bæredygtigt arbejde handler om at drive en virksomhed eller organisation på en måde, der tager hensyn til planeten, samfundet og økonomien. Dette indebærer at reducere negative påvirkninger på miljøet, skabe positive sociale resultater og samtidig sikre økonomisk bæredygtighed. Vi vil tage et kig på, hvad bæredygtigt arbejde er, og hvordan det kan implementeres i bred forstand.

Bæredygtigt arbejde er en strategisk tilgang, der tager hensyn til virksomhedens sociale, miljømæssige og økonomiske præstationer. Det er ikke kun et spørgsmål om at minimere virksomhedens negative påvirkning på miljøet, men også at tage ansvar for samfundet og de mennesker, der arbejder i virksomheden. Dette kan omfatte alt fra at reducere spild og CO2-udledninger til at tage ansvar for medarbejderes trivsel og sikkerhed.

Miljømæssig bæredygtighed

Når det kommer til miljømæssig bæredygtighed, er der flere tiltag, der kan gøres i en virksomhed. En af de vigtigste tiltag er at reducere energiforbruget og CO2-udledningen. Dette kan opnås ved at investere i energieffektive teknologier, som f.eks. LED-lys eller mere effektive HVAC-systemer. Derudover kan en virksomhed også øge sin brug af vedvarende energikilder, som sol- og vindenergi, og mindske sit affald ved at genanvende og genbruge produkter og materialer.

Social bæredygtighed

Social bæredygtighed er også afgørende for en virksomheds bæredygtighed. En virksomhed kan opnå dette ved at tage ansvar for sine medarbejderes trivsel og sikkerhed. Dette kan omfatte alt fra at sikre gode arbejdsforhold til at tilbyde en sundhedsordning eller en pensionsordning. Virksomheden kan også støtte det lokale samfund ved at give til velgørenhedsorganisationer eller deltage i lokale initiativer og projekter.

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed er også vigtigt, da en virksomhed skal kunne opretholde sin forretning for at kunne fortsætte med at have en positiv indvirkning på miljøet og samfundet. For at opnå økonomisk bæredygtighed kan en virksomhed tage flere tiltag, herunder at optimere driftsprocesser, reducere omkostninger og øge indtægter. En virksomhed kan også udvikle nye produkter eller tjenester, der tager hensyn til planeten og samfundet, og samtidig skaber nye forretningsmuligheder.

Fastholder kvalificerede medarbejdere

Bæredygtigt arbejde er ikke kun godt for miljøet og samfundet, men det kan også have en positiv effekt på virksomhedens resultater. Bæredygtige virksomheder kan opnå en stærkere konkurrenceposition, da stadig flere forbrugere efterspørger bæredygtige produkter og tjenester. Derudover kan bæredygtigt arbejde også tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere, da flere og flere mennesker ønsker at arbejde for en virksomhed, der tager ansvar for planeten og samfundet.

Hvordan bliver en virksomhed bæredygtig?

Implementering af bæredygtighed på arbejdspladsen kan være en udfordring for nogle virksomheder, men det er muligt at tage små skridt hen imod bæredygtighed. En god start er at udføre en miljømæssig eller social vurdering af virksomhedens nuværende praksis og identificere områder, hvor der er plads til forbedring. Derefter kan der udvikles en plan for at implementere tiltagene i praksis, og virksomheden kan gradvist forbedre sin bæredygtige præstation.

Bæredygtighed i bred forstand er win-win

I bred forstand indebærer bæredygtigt arbejde at tage ansvar for planeten, samfundet og økonomien, og det kan opnås ved at reducere negative påvirkninger på miljøet, skabe positive sociale resultater og samtidig sikre økonomisk bæredygtighed. Bæredygtigt arbejde er ikke kun godt for miljøet og samfundet, men det kan også have en positiv effekt på virksomhedens resultater og konkurrenceposition. Selvom implementering af bæredygtigt arbejde kan være en udfordring, er det muligt at tage små skridt hen imod bæredygtighed og gradvist forbedre virksomhedens bæredygtige præstation. Det er på tide, at virksomheder tager ansvar for planeten og samfundet og bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Hvad er onboarding og hvordan gavner det bundlinjen

At investere i effektiv onboarding for nye medarbejdere er en gevinst både for medarbejderen, virksomheden og bundlinjen.

Onboarding af nye medarbejdere er en vigtig del af enhver virksomheds succes. Det er ikke kun en toneangivelse for, hvordan medarbejderne interagerer med hinanden, men det giver også mulighed for at introducere de nyansatte til virksomhedskulturen og -processerne. Onboarding bør derfor skræddersyes til de specifikke behov hos hver enkelt medarbejder og organisation for at sikre en vellykket overgang til deres nye rolle.

Effektiv onboarding kan bidrage til at forbedre medarbejdernes engagement og tilfredshed samt reducere omsætningshastigheden ved at sikre, at alle medarbejdere føler sig velkomne og støttet i deres første tid på arbejdspladsen. Det sikrer også, at alle er på samme side, når det kommer til at forstå forventninger, roller og ansvarsområder i teamet. Onboarding kan skabe klarhed omkring arbejdsopgaver samt forventninger og give en omfattende forståelse af virksomhedens kultur. Det kan også hjælpe medarbejderne til at forstå den værdi, de bidrager til teamet, og sikre, at alle arbejder mod det samme mål.

Der er mange grunde til, at god onboarding er vigtigt

Ved at investere i onboarding kan virksomheder fremme et miljø med respekt, samarbejde og tillid. Dette kan have en positiv indvirkning på medarbejdernes præstationer og produktivitet samt på moralen og den generelle arbejdsglæde. Onboarding bør ses som en løbende proces med regelmæssige check-ins i løbet af de nye medarbejderes første par måneder på arbejdspladsen for at sikre, at eventuelle problemer eller spørgsmål bliver behandlet hurtigt og effektivt. 

Generelt set er en god onboarding afgørende for at sikre, at nye medarbejdere føler sig velkomne og værdsat fra dag ét, så de forbliver engagerede, produktive og loyale medlemmer af teamet.  Ved at investere i effektiv onboardingpraksis kan virksomheder forbedre medarbejdernes moral, engagement og tilfredshed og samtidig sikre, at alle arbejder sammen om at nå virksomhedens mål.

Få hjælp til onboarding af et rekrutteringsbureau

At hyre et rekrutteringsbureau til at ansætte og onboarde nye medarbejdere er en god måde at sikre, at du har de rigtige medarbejdere på dit hold. Rekrutteringsbureauer er en fordelagtig løsning for virksomheder på jagt efter talentfulde medarbejdere, da de kan udnytte deres store netværk og ekspertise, når de besætter ledige stillinger. Ved at outsource processen med at finde den bedste kandidat til din organisation kan du spare tid, penge og energi og samtidig have tillid til, at du har valgt velkvalificerede personer, som vil have en varig indvirkning på dit teams succes.

Hos Rekrutteringsbureau.com tilbyder vi omfattende løsninger til virksomheder, der ønsker at ansætte kvalitetsmedarbejdere hurtigt og effektivt. Lige fra oprettelse af stillingsopslag med skræddersyede beskrivelser til screening af CV'er og gennemførelse af samtaler - vi leverer alle de nødvendige værktøjer til at finde den ideelle kandidat til enhver stilling. Desuden står vores erfarne rekrutteringseksperter til rådighed for at vejlede dig gennem hele processen og sikre, at alle trin udføres fejlfrit. Dette sikrer en gnidningsløs onboarding-oplevelse og hjælper med at minimere forstyrrelser i din virksomheds drift.

Tips til den gode opstart for ny medarbejder

Der er flere ting, som du som virksomhed bør være særligt opmærksomme på, når du skal tage imod en ny medarbejder, for at sikre den bedste og mest effektive opstart.

Først og fremmest er det vigtigt, at du introducerer og orienterer den nye medarbejder korrekt om virksomhedens kerneaktiviteter og mål.

Det betyder, at han eller hun skal have et overblik over virksomhedens mission og organisationsstruktur samt alle relevante politikker, procedurer og protokoller.

Ved at tilbyde detaljerede arbejdsopgaver og forventninger kan den nye medarbejder desuden få hjælp til at forstå sin rolle i organisationen, og hvordan den bidrager til den overordnede succes. 

En anden vigtig del af en vellykket onboarding-proces er at etablere en klar kommunikation mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Regelmæssig feedback om præstationer kan være med til at sikre samarbejde mellem begge parter og samtidig fremme mulighederne for at lære og vokse.

Derudover kan adgang til virksomhedens ressourcer som f.eks. mentorer eller onboarding-programmer hjælpe med overgangen til en ny arbejdsplads og hjælpe med at opbygge relationer til andre kolleger. 

Skab en tillidsfuld dialog

Endelig er det vigtigt at skabe et miljø, der giver mulighed for en åben dialog mellem medarbejderen og dennes leder. Dette omfatter at tage fat på eventuelle spørgsmål eller bekymringer, som de måtte have om deres job, samt at være til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål, som de måtte have. Det er også vigtigt at anerkende den enkeltes resultater for at holde motivationen høj og styrke positiv adfærd. 

Overordnet set bør enhver virksomhed stræbe efter at investere tid og kræfter i at sikre, at hver ny medarbejder føler sig velkommen og føler sig som en del af teamet ved at skabe et onboarding-program, der opfylder alle deres behov på passende vis. Med den rette opmærksomhed på at introducere dem til virksomheden og ved at give dem de nødvendige ressourcer, kan man opnå en vellykket onboarding-proces. 

Ved at tage disse skridt kan du som virksomhed sikre, at dine nye medarbejdere hurtigt vil føle sig godt tilpas i deres stilling og bidrage til organisationens succes.

Hvis et rekrutteringsbureau har haft opgaven med at finde jeres nye medarbejder, er det vigtigt at I som virksomhed hurtigt bliver koblet på dialogen med medarbejderen. Dette skal i princippet ske, lige efter kontrakten er underskrevet. 

Ny medarbejder i jeres virksomhed – derfor er rekrutteringsprocessen vigtig:

Men når det så er sagt, så handler det i lige så stor grad om, at du i første omgang får valgt det helt rette match til din virksomhed. Rekrutteringsprocessen er en vigtig del af ansættelsesprocessen, og det er afgørende at finde den rigtige kandidat. At skabe det rette match mellem virksomhed og medarbejder kan have stor betydning for din succes, både med hensyn til produktivitet og omkostningseffektivitet.

Når der ikke er skabt et perfekt match, kan det resultere i nedsat arbejdsglæde for medarbejderne, øgede omkostninger på grund af høj udskiftning eller vanskeligheder med at nå mål, der kræver samarbejde i teamet. Og det er altså ikke altid, at det er noget, man bare lige gør.

Derfor kan du med fordel ansætte et rekrutteringsbureau til opgaven, som ved lige, hvordan man matcher medarbejder med virksomhed.

Hvad er din motivation for jobbet? 8 tips til din forberedelse

Motivation i ansøgning og jobsamtale

Motivationen er afgørende i ansøgning og jobsamtale

At være motiveret er afgørende, når man søger et job. Arbejdsgivere ser det som en høj prioritet, at du har et stærkt ønske om at få stillingen. En person, der er motiveret, vil sandsynligvis yde bedre og have mere indflydelse på det team, som de vil arbejde i. Det er derfor vigtigt, at du viser din motivation for stillingen både i din ansøgning og i dit tilrettede CV. og ikke mindst til jobsamtalen.

Hvis du søger et job, skal du være ærlig og åben om din motivation. Det er let at spotte, hvis du har skrevet floskler eller andet standardiseret, som enhver anden let kan skrive. Det kan være meget forskelligt, hvad der driver os. Derfor giver vi dig hjælp til at uddybe, hvad der motiverer dig, og hvorfor du har søgt stillingen.

Din motivation for at søge jobbet

Hvad er din motivation for at søge jobbet? Mange jobansøgere glemme at lægge vægt på netop dette spørgsmål, som næsten altid vil blive stillet til jobsamtalen. I bedste fald har du allerede gjort dig tanker omkring din motivation og skrevet det ind i din ansøgning.

For nogle kan virksomhedens kultur, værdier og fagområde være attraktivt for andre kan det være indholdet i selve jobbeskrivelsen der er væsentlig. Det bedste svar vil være, at du både synes virksomheden og selve jobbet er attraktivt og at du har specifikke eksempler på hvad der motiverer dig.

Forberedelse af motivationsfaktorer til jobsamtalen

Har du et særligt ønske om at arbejde i denne virksomhed, eller synes du, at jobbet er interessant og udfordrende? Uanset svaret, er det vigtigt, at du klart og tydeligt fortæller det til din potentielle arbejdsgiver, både i din ansøgning og til jobsamtalen. Det skal være helt klart, hvad der motiverer dig.

Du bør ikke undervurdere, hvor vigtigt det er, at du kommunikerer din motivation. Det øger sandsynligheden for, at du får jobbet, specielt hvis dit budskab er klart for arbejdsgiveren.

”Hvad er din motivation for at søge denne stilling?” Sådan skal du svare

Hvordan skal du svare når ser spørges ind til hvilken motivation du har for at søge jobbet? Her er nogle tips til hvordan du kan forberede dig, så du kan besvare spørgsmålet og forklare din motivation.

Husk at alle områder hvor du kan forklare en fællesnævner mellem dig, virksomheden og jobbet tæller til din fordel. Derfor er perspektiveringen afgørende for om du lyder troværdig og overbevisende.

8 tips til at forberede og begrunde din motivation for jobbet
 1. Med baggrund i jobannoncen kan du give konkrete eksempler på, hvordan du har løst tilsvarende opgaver tidligere i dit arbejdsliv og hvad der motiverede dig i opgaveløsningen.
 2. Gå virksomhedens værdier og kultur igennem på hjemmesiden og giv eksempler på, hvorledes de stemmer overens med dit syn på værdier, ledelse og kultur.
 3. Brug LinkedIn og se hvem der bliver din kommende chef og kommende kollegaer. Se under deres profiltekster og find værdier, som er samstemmende med dine.
 4. Tjek virksomhedens generelle employer brand. Brug sider som TrustPilot, GlassDoor og Jobindex og se hvorledes tidligere kunder og medarbejdere anmelder virksomheden. Brug det til din fordel når du skal begrunde din motivation.
 5. Undersøg om virksomheden har en speciel profil omkring fx bæredygtighed, prioritering af uddannelse for medarbejdere, sociale arrangementer, work life balance, high perfomance kultur ect. Alle områder hvor du kan beskrive en fællesnævner mellem dig, virksomheden og jobbet tæller til din fordel.
 6. Tidens store Buzzword er ”meningsfulhed”, primært fordi høj meningsfuldhed skaber længere fastholdelse og mere produktive medarbejdere, hvilket er afgørende for virksomheden. Forbered til på at forklare, hvorledes det kommende job skaber meningsfuldhed for dig i dit liv og kom med eksempler på, hvorfor det motiverer dig.
 7. Gå igennem din kommende chefs kontakter på LinkedIn. Har I fælles referencer, som du måske kan bruge ”tilfældigt” i jobsamtalen? Måske lavede du et projekt sammen med den fælles referenceperson? Det kunne skabe en større troværdighed om dig og din fortælling.
 8. Giv eksempler på hvorledes du kan bidrage med dine personlige kompetencer og adfærd

Dette skal du ikke skrive i din ansøgning

Her er et eksempel på hvorledes en motivation bliver fyldt med floskler og ligegyldigheder.

"Jeg brænder for at have en karriere, der er fyldt med muligheder og udfordringer. Jeg er meget interesseret i at udnytte mine færdigheder og viden til at løse komplekse problemer og lære nye ting. Jeg trives i et miljø, hvor jeg kan udvikle mig selv og kontinuerligt blive inspireret af mit arbejde. Jeg er dedikeret til at give mit bedste og stræber efter at levere høj kvalitet. Jeg er stærkt motiveret af muligheden for at bidrage til organisationens succes og vækst".

Her gives ingen konkrete eksempler på fællesnævnere mellem dig og den specifikke virksomhed eller jobbet. Indholdet er helt generisk og kunne i virkeligheden passe til mange forskellige jobs og virksomheder.

Den gode ansøgning

CV'er handler typisk om, hvad du har lavet tidligere, mens jobansøgninger er mere fortællende og fokuserer på dine fremtidige arbejdsopgaver.

En jobansøgning er en 'sales pitch' for stillingen. Før du søger stillingen, så gør dig tanker om, hvilke faglige og personlige kvalifikationer du kan byde ind med. Når du skriver ansøgningen, er det en stor fordel hvis du kan matche nogle af de faglige krav fra jobannoncen med dine kompetencer og beskrive hvorledes du kan bringe det i spil i et kommende job.

5 gode råd til at skrive en god ansøgning

 • Lav din research
  Før du begynder at skrive din ansøgning, er det vigtigt at lave noget indledende research om den virksomhed eller den organisation, du ønsker ansættelse hos. Det vil hjælpe dig med at få en bedre forståelse af, hvad de kigger efter hos en ansøger, og hvad de lægger mest vægt på, hvilket kan være med til at berige indholdet af din ansøgning. Brug LinkedIn til at se hvilke kvalifikationer din kommende chef eller kollegaer har
 • Begynd af skrive ansøgningen
  Når du har en god idé om, hvad organisationen leder efter, er det tid til at påbegynde skrivearbejdet! Når du skriver din ansøgning, skal du sørge for at fokusere på at give konkrete eksempler og specifikke detaljer, der viser, hvorfor du er en stærk kandidat til netop dette job
 • Vær ærlig i ansøgningen
  Det er vigtigt at være ærlig over for dig selv og potentielle arbejdsgivere om de færdigheder, du mangler, og de områder, der skal forbedres - det vil give dig en chance for at vise dem, hvordan du har tænkt dig at afhjælpe disse mangler gennem din uddannelse eller faglige udvikling.
 • Vis, at du har kompetencerne
  Fortæl dem ikke bare, at du har kompetencerne, men vis, hvordan du kan bruge dine evner på en måde, der vil gøre en forskel for deres virksomhed eller organisation. Når du skriver om dine kvalifikationer, færdigheder og erfaringer, skal du sørge for at fokusere på resultater snarere end aktiviteter og forsøge at bruge tal, når det er muligt.

  For eksempel: I stedet for at bruge frasen jeg har "fremragende kommunikationsevner" Prøv i stedet med: Mine personlige færdigheder har gjort det muligt for mig at gennemføre over 100 kundesamtaler om måneden med en høj tilfredshedsprocent. Jeg er også medlem af bestyrelsen for mit lokale lokalcenter, hvor jeg arbejder frivilligt som taler og workshopfacilitator.

 • Medtag en klar opfordring til handling 

  Brug et par minutter på at finde ud af, hvilken type kontakt du gerne vil have, at din cv-læser skal tage, og sæt den i slutningen af dit dokument. Opfordringen til handling kan være så enkel som:"Kontakt mig for en samtale i dag" eller "du er velkommen til at kontakte mig med alle spørgsmål.

Sådan får du dit CV til at skille sig ud

For at få dit CV til at skille sig ud, skal du tænke over, hvordan det kan adskille sig fra de andre kandidaters CV. Overvej følgende tips, hvis du vil sikre dig, at dit CV bliver bemærket.

Tal med en rekrutteringsansvarlig eller ansættelseschef i den virksomhed, du søger jobbet hos og find ud af, hvad de synes er positivt og negativt i CV'er der er rettet mod deres virksomhed. Det vil hjælpe dig med at skræddersy dit CV til den pågældende organisation og gøre det mere relevant for deres behov.

Send en ansøgning sammen med dit CV: Hvis du kan lave en god ansøgning, der er skræddersyet til stillingen, vil det være med til at vise læseren - som måske har meget travlt - at du er seriøs med hensyn til at få jobbet. Sørg for at ansøgningen er tilpasset det aktuelle job.

En HR-medarbejder kan hurtigt spotte om ansøgningen er generisk. Er den det, tæller det  bestemt ikke til ansøgerens fordel. Fokuser på dine resultater og ikke kun på dine opgaver i tidligere stillinger: Vis potentielle arbejdsgivere, hvad du har opnået, og hvordan det vil gavne dem mere end en liste over de opgaver, du har haft i tidligere job.

Vær grundig, men kortfattet: Prøv ikke at få for mange oplysninger ind på én side, men hold dig til de vigtigste punkter

© 2024 Next Rekruttering

Theme by Anders NorenUp ↑