Aarhus unikke tilgang til forretningsudvikling og rekruttering

Aarhus er kendt for sin innovative tilgang til at udvikle den lokale økonomi. Aarhus' succes afhænger af en række faktorer, men byens strategi bygger på samarbejde og innovation. Lokale virksomheder opfordres til at arbejde sammen om at løse problemer og dele ekspertise, og selve byen har en innovationskultur. Rekrutteringsbureauerne har travlt som aldrig før og der er heldigvis masser af talent at vælge fra, når ledige stillinger skal besættes.

Aarhus tilbyder erhvervsvenlig forskning

Aarhus er i høj grad en forskningsby, hvor forskningen bliver til praktisk innovation gennem byens ambitiøse strategi og aktualiseret i byens mange virksomheder. De fleste erhvervsklynger i byen, som mange rekrutteringsbureauer rekrutterer til, omfatter 2 ud af 8 'centrale' virksomhedsklynger.: Fødevarer og Bioressourcer og Digitale Teknologier. Hertil kommer seks filialer for andre erhvervsklynger.

Rekrutteringsbureauer har travlt

Grundet den høje efterspørgsel på veluddannede medarbejdere er situationen på nuværende tidspunkt, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Aarhus. Som et resultat er virksomheder og rekrutteringsbureauer nødt til at lægge sig i selen for at tiltrække tiltrække medarbejdere, der kan bidrage til virksomhedernes yderligere succes.

For virksomheder er det helt enkelt nøglen til deres fortsatte vækst at have en stor nok pulje af talentfulde kandidater, som de kan trække på. At tiltrække talenter er derfor en vital del af løsningen til at sikre fortsat udvikling i det aarhusianske erhvervsliv.

Aarhus som attraktiv uddannelsesby

Aarhus er en by, der har tiltrukket talenter fra hele Jylland i årtier. Det er en by med et højt uddannelsesniveau og attraktive arbejdspladser. Byen har desuden været i stand til at tiltrække dygtige studerende, forskere og medarbejdere fra hele Europa, og det gør den stadig i dag.

Den strategiske rekrutteringsindsats og talenttiltrækning i Aarhus er lykkedes af følgende årsager:

- Byen tilbyder et attraktivt miljø for både medarbejdere og arbejdsgivere

- Byen tilbyder et højt uddannelsesniveau

- Byen byder på mange muligheder for vækst

- Aarhus Universitet tiltrækker dygtige studerende fra hele Europa

Aarhus Universitet er en afgørende faktor for at  fundamentet for rekrutteringsbureauer

Aarhus Universitet

De 5 fakulteter der udgør grundstammen for Aarhus Universitet har høj international anerkendelse. Eksempelvis er det erhvervs- og samfundsvidenskabelige og  fakultet -  Aarhus BSS (Business and Social Science) anerkendt blandt den bedste ene procent af business schools i verdenen og har den højeste “triple crown” akkreditering som det eneste fakultet ud over CBS i København.

Som rekrutteringsbureau er det alpha og omega at have et dybt kendskab til puljen af talenter, årgangsstørrelse og indholdet af de mange forskellige uddannelser der tilbydes på Aarhus Universitet, som er katalysator for væksteventyret i byen. Uden dette kendskab mistes kvaliteten i den indledende fase af rekrutteringsprocessen og rekrutteringsbureauet risikerer at levere et middelmådigt felt af potentielle kandidater til jobsamtalen i virksomheden.

Ligeledes er det vigtigt at have et godt kendskab til det pensum de studerende går igennem på de enkelte uddannelser. Med denne viden kan rekrutteringsbureauet fungere om en værdifuld sparringspartner for virksomhederne, fordi de ved hvilke kompetencer den enkelte dimittend helt konkret kan bidrage med, når de ansættes i virksomheden.