En leder er uanset organisatorisk niveau en nøglemedarbejder i en organisation eller virksomhed.

Ledelsesansvaret vokser selvsagt desto længere op i organisationshierarkiet, man befinder sig. Derfor bliver valget af rekrutteringsbureau også mere kritisk, når vi når højere op i ledelsespyramiden.

En leder på højt niveau kan træffe økonomiske beslutninger der er forretningskritiske, hvilket i sig selv kan skabe store problemer.

Men endnu værre er, hvis personen ganske enkelt er er en dårlig leder, der ikke formår at skabe trivsel og fremdrift for de medarbejdere eller det team, vedkommende er ansvarlig for. 

Ledelse er ikke en opskrift

Der er skrevet utallige bøger om, hvad henholdsvis og dårlig ledelse er og hvad succesfulde ledere har gjort rigtigt. Og lad os slå det fast med det samme – ledelse er ikke en opskrift der kan læres og følges udenad.

Ledelse er som udgangspunkt et håndværk der skal læres med ydmyghed, menneskelig respekt og ordentlighed. Er der nogle som i udgangspunktet er udrustet med mere ledelsestalent end andre? Ja – uden tvivl. Men det er de færreste, som har så udprægede evner, at de er dygtige ledere i alle situationer og i alle organisationer.

Rekrutteringsbureau ser forskellige typer af ledere

I vores rekrutteringsbureau møder vi professionelle og dygtige ledere i alle genrer både de ekstroverte og introverte, de systematiske og kreative samt de målorienterede og varme. Fælles for dem alle er, at de kontinuerligt arbejder med dem selv og søger udvikling fagligt såvel som menneskeligt.

Først og fremmest gør gode ledere sig umage for at forstå deres medarbejdere og evner at sætte sig ind i deres situation. Denne evne kommer først og fremmest til udtryk ved, at de er gode til at lytte aktivt og forstå hvad der i virkeligheden blive sagt.

Dygtige ledere har også en klar indre ledestjerne, som er grundfæstet i et stærkt selvværd, som ikke vakler i svære situationer og ved kritik. Herudover er et positivt livssyn på omgivelser og tillid til medmennesker en forudsætning for god ledelse.

Kan et rekrutteringsbureau finde en leder?

Du spørger sikkert om et rekrutteringsbureau har kompetencerne til at finde den rigtige leder til netop jeres organisation? Meget afhænger af hvilke kompetencer jeres virksom har på HR og rekrutteringsområdet. Men er der ingen tvivl om, at søger I assistance hos et rekrutteringsbureau øges sandsynligheden for, at jeres virksomhed kommer i mål med ansættelsen af en leder og får tilført både indsigt og viden til organisationen i forløbet.