Hvad er prisen for at benytte et rekrutteringsbureau

Hvorfor bruge et rekrutteringsbureau, og er det prisen værd?

Når virksomheder skal ansætte medarbejdere, er det vigtigt at finde den rette kandidat. Det kan være en udfordring at finde den helt rigtige person, og det kan være ressource at gennemføre en rekrutteringsproces selv. Derfor benytter mange virksomheder sig af et rekrutteringsbureau, da de ofte kan køre processen mere effektivt og smidigt end virksomheden selv kan.

Hvad koster det at hyre et rekrutteringsbureau?

Prisen kan variere meget afhængig af den personprofil der skal ansættes, men generelt er det ikke en billig affære at benytte sig af et rekrutteringsbureau. Derfor er det også vigtigt, at man forholder sig aktivt til det produkt man køber.

Typisk vil et rekrutteringsbureau tilbyde forskellige muligheder fx rekruttering med og uden garanti. En garanti betyder, at såfremt den valgte kandidat forlader jobbet inden for en given periode, vil rekrutteringsbureauet forestå en ny rekrutteringsproces uden beregning.

Nogle rekrutteringsbureauer tilbyder ”no cure no pay” modellen. Det betyder, at der ikke er nogle udgifter forbundet med rekrutteringsprocessen, såfremt rekrutteringsbureauet ikke finder den rette kandidat til jobbet. Her er det altså rekrutteringsbureauet der tager risikoen, da deres arbejde vil være spildt, hvis de ikke fremskaffer en egnet kandidat til jobbet.

En anden løsning som visse rekrutteringsbureauer tilbyder er, at virksomheden selv afholder samtaler og sørger for fx personlighedstests. Rekrutteringsbureauet fremsender en række CV’er for en forudbetalt aftalt pris, hvorefter virksomheden overtager rekrutteringsprocessen.

Pris på rekruttering

Når man taler om en pris på rekruttering kan den svinge utroligt meget. Det hele afhænger af hvilken profil der skal ansættes og hvor stor en involveringsgrad rekrutteringsbureauet skal have i ansættelsesprocessen. En gylden regel er dog at prisen for en rekruttering er en procentdel af den samlede årsløn. Satsen varierer fra 10% til 20%.

Har en medarbejder en årsløn på 500.000 kr inkl. feriepenge og bonusordninger vil en rekruttering koste 50.000 kr ved 10%, 75.000 kr. ved 15% og 100.000 kr ved 20%.

Et rekrutteringsbureau vil typisk sætte en pris, som hænger sammen med de ressourcer, der skal benyttes for at fremskaffe et interessant felt af kandidater til jobsamtalen med virksomheden.

En rabataftale kan komme på tale, hvis rekrutteringsbureauet skal ansætte flere af samme type kandidater. Her vil der i reglen tilbydes en rabat på de efterfølgende ansættelser. En aftale om eksklusivitet vil også kunne sænke prisen rekrutteringsydelserne.

Prisen er høj for Head Hunting

Den dyreste form for rekruttering er serch & select eller i daglige tale head hunting.

Her vil et rekrutteringsbureau meget diskret kontakte en række kandidater som typisk allerede er i job. Her skal rekrutteringsbureauet rent faktisk sælge det nye job ind til en kandidat således, at vedkommende får mod på at indgå i rekrutteringsprocessen.

Denne proces er både dyr og tidskrævende. Den kræver meget erfaring og involverer ofte flere personer i rekrutteringsbureauet som ”searcher” på potentielle kandidater.

Den langt billigere løsning er ”pay and pray” metoden, hvor rekrutteringsbureauet opslå en stilling på en jobportal, hvorefter der kan udvælges de mest kvalificerede kandidater ud fra bunken med ansøgere. Denne løsning er den mest benyttede

Rekrutteringsbureau som sparringspartner

Mange rekrutteringsbureauer vil kunne støtte virksomheden med en professionel ansøgningsproces. Hvis en virksomhed skal finde en ny type af medarbejder til virksomheden, hvor der ikke er et erfaringsgrundlag fra tidligere ansættelser, kan et rekrutteringsbureau virkelig komme til sin ret. Dels har et rekrutteringsbureau typisk de rigtige kompetencer til at tiltrække de attraktive profiler og har det professionelle setup til at kunne køren en smidig ansættelse proces.