Kan det betale sig for en HR afdeling at benytte rekrutteringsbureau?

I vores rekrutteringsbureauer ses der en stigende efterspørgsel på specialister i HRM (Human Ressource Management) som er den udvidede rolle af den traditionelle HR-konsulent. Flere universiteter herunder CBS tilbyder nu kandidatuddannelser i Human Ressource Management.

HRM er helt grundlæggende den funktion der understøtter medarbejdere i at præstere bedst muligt således at organisationens resultater bliver bedre. Denne opbakning til organisationen handler om, at uddelegere så meget ansvar for opgaveløsningen hos den enkelte medarbejder som muligt.

Hvad er HR?

En Human Ressource består af et enkelt menneske og den ressource de byder ind med i organisationen. Den samlede mængde af mennesker i en organisation er alle disse enkelte menneskers ressourcer lagt sammen. En organisation som lykkes med HRM vil have stort fokus på kultur hvor synergier mellem den enkelte medarbejder, dennes kollegaer og den samlede organisation kontinuerligt forstærkes. Dette indebærer at inputtet fra den enkelte medarbejder forstærkes således, at 2 plus 2 giver 5 i det samlede regnskab.

Formår man at skabe en kultur om denne udvikling kaldes dette for en ”high performance kultur”

Kan et rekrutteringsbureau hjælpe med high performance?

En High Performer er altså ikke en medarbejder som arbejder i 12 timer i døgnet, præsterer på højt niveau og har succes hele vejen igennem. En det er mere en person som formår at lytte og bringe andres evner i spil i et team eller organisation således at den samlede præstation for alle medarbejdere forbedres.

Et rekrutteringsbureau som kan identificere dette potentiale blandt et felt af kandidater og sætte det aktivt i spil i en organisation, vil være en uvurderlig samarbejdspartner for en virksomhed.

En medarbejder i HR-afdelingen vil som ofte arbejde med trivsel. Mennesker som trives præstere ganske enkelt langt bedre end mennesker som mistrives. Det handler derfor om at skabe et miljø hvor medarbejderne har omgivelser, arbejdsopgaver og kollegaer som er en katalysator for vækst. En HR-Chef kan derfor også sammenlignes med en vinbonde som kontinuerligt passer sine planter og sørger for optimale betingelser for at planterne giver optimalt udbytte. Ikke bare effektueret i kvantitet men i højere grad målt på kvalitet.

HR med fokus på mennesket

For mange HR-Chefer – eller i større virksomheder - HR-Direktører ligger den virkelige glæde og meningsfulhed i at få mennesker til at trives og skabe arbejdsglæde. Dermed skabes helstøbte medarbejdere som både fungerer på arbejdspladsen og i privatlivet hvilket vi som rekrutteringsbureau med special i HR lægger stor vægt på.