Rekruttering og processerne omkring ansættelse af nye medarbejdere er en afgørende opgave for enhver virksomhed, da de ansatte i organisationen er omdrejningspunktet i enhver virksomhed.

Derfor er det vitalt at have en effektiv og struktureret rekrutteringsproces for at sikre, at de bedst egnede kandidater ansættes, og at de resterende kandidater oplever en professionel og positiv proces gennem hele forløbet. En måde at opnå dette på er ved at anvende et rekrutteringssystem. I denne blogpost vil vi undersøge fordelene ved at benytte et rekrutteringssystem.

Optimering af rekrutteringsprocessen

Et rekrutteringssystem kan strømline rekrutteringsprocessen ved at automatisere mange af de manuelle processer. Det betyder, at ansøgninger kan sorteres og prioriteres automatisk, så rekrutteringsprocessen bliver mere agil og mindre tidskrævende. Det kan også betyde, at HR-ansvarlige kan fokusere mere på de udvalgte kandidater, frem for at bruge tid på en række manuelle opgaver.

Forbedret kvalitet

Et rekrutteringssystem kan også være en medvirkende årsag til at forbedre kandidatfeltet, da det kan hjælpe med at identificere de bedst egnede kandidater ud fra kriterier kunden har valgt.

Rekrutteringssystemer har i mange tilfælde personlighedstests eller færdighedstest indbygget i det enkelte flow. Dette betyder at en virksomhed eller rekrutteringsbureau smidigt og nemt kan afvikle tests og få resultater ind i systemet uden en masse korrespondance med kandidaten.  

Bedre kommunikation

Rekrutteringssystemer kan også højne kvaliteten af kommunikationen mellem HR-afdelingen og kandidaterne, hvilket er en medvirkende faktor til at forbedre virksomhedens employer branding. Da rekrutteringsprocesser ofte strækker sig over flere måneder, kan der gå lang tid mellem, at en ansøger har sendt en ansøgning, og at vedkommende hører tilbage fra virksomheden. Dette kan skabe frustration og give et dårligt indtryk af virksomheden.

Med et rekrutteringssystem kan den HR-ansvarlige sende automatiske beskeder til kandidaterne, der holder dem opdateret på forløbet og viser, at virksomheden værdsætter deres ressourcer.

Øget diversitet og inklusion

Et rekrutteringssystem kan også hjælpe med at øge mangfoldigheden i virksomheden. Ofte kan den traditionelle rekrutteringsprocessen blive påvirket af ubevidste fordomme og skævvridninger, der kan føre til, at visse grupper og bestemte kandidater bliver underrepræsenteret.

Rekrutteringssystemer kan bruge algoritmer og kunstig intelligens til at sortere og screene ansøgerne og dermed fjerne fordomme og bias fra processen. Dette kan føre til, at der ansættes mere forskelligartede kandidater, hvilket bl.a. kan føre til bedre resultater og en mere inkluderende arbejdsplads.

Opbevaring af data

Endelig kan et rekrutteringssystem forbedre datamanagementet i rekrutteringsprocessen. Ved at gemme al kommunikation og alle data om kandidaterne i en central database hos udbyderen af rekrutteringssystemet sikres det at lovgivningen om GDPR overholdes.

Virksomheden Reqruiting.com tilbyder adgang til deres rekrutteringssystem